Vergoedingen fysiotherapie 2019 – Fysio Centrum Nijverdal – Nijverdal

Fysio Centrum Nijverdal

Vergoedingen fysiotherapie 2019

Vergoedingen voor fysiotherapie in 2019:
Fysio Centrum Nijverdal heeft afgelopen november 2018 weer contracten met alle zorgverzekeraars gesloten. U kunt dus altijd bij ons terecht, ongeacht welke zorgverzekeraar u heeft. Als u niet aanvullend verzekerd bent krijgt u een factuur van ons.

Aanvullende verzekering:
Als u aanvullend verzekerd bent worden uw behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed, hierover hoeft u geen eigen risico te betalen. Indien u onvoldoende behandelingen in uw aanvullende verzekering heeft ontvangt u een factuur van ons.

Eigen risico:
Het eigen risico in 2019 bedraagt € 385,- en is van toepassing als uw behandeling fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In dit geval betreft het een chronische indicatie en geldt voor aandoeningen die op deze lijst staan. Als u uw maximum eigen risico al verbruikt heeft in hetzelfde jaar, dan zal dit niet opnieuw in rekening gebracht worden. Als uw chronische indicatie over het wisselen van het jaar doorloopt (bijvoorbeeld: start behandeling in juli 2018 en einde behandeling in juni 2019) dan wordt het eigen risico 2019 aangesproken voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering.

Natura of restitutie polis:
Het maakt bij Fysio Centrum Nijverdal niet uit of u een natura of restitutie polis heeft bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Basisverzekering:
(voor verzekerden van 18 jaar en ouder):
Bij chronische aandoeningen
: wordt vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. De eerste 20 kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is.

Bij incontinentieproblemen/ Claudicatie Intermittens Fontaine 2 sinds 2017 / Artrose van een knie of heup sinds 2018 / COPD met ingang van 2019: kunnen een aantal vergoedingen plaatsvinden uit de basisverzekering, de voorwaarden kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Raadpleeg uw polis hiervoor.

Bij kinderen tot 18 jaar: worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. In het geval van een “chronische aandoening” vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Facturatie Fysio Centrum Nijverdal:

Als u niet aanvullend verzekerd bent en alleen de verplichte basisverzekering heeft ontvangt u een factuur van ons. Ook ontvangt u van ons een factuur wanneer u het maximumaantal behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering hebt overschreden.

Zorgverzekeraars:

Hieronder staat een lijst met de grootste verzekeraars waar wij een contract mee hebben. Wilt u weten hoeveel behandelingen fysiotherapie u in uw pakket heeft adviseren wij u in uw polisvoorwaarden te kijken of op de website van uw zorgverzekeraar. Staat uw verzekeraar er niet tussen? Wij hebben hier wel een contract mee, maar deze valt onder een label van een  grote verzekeraar zoals Achmea, Menzis of CZ.

VGZ www.vgz.nl
Unive www.unive.nl
Menzis www.menzis.nl
Zilveren Kruis Achmea www.zilverenkruis.nl
Avero Achmea www.averoachmea.nl
De Friesland www.defriesland.nl
Agis www.achmea.nl
Salland www.salland.nl
CZ www.cz.nl 
Hema (Menzis) www.menzis.nl 
Interpolis www.interpolis.nl
Delta Lloyd www.deltaloyd.nl 
Anderzorg www.anderzorg.nl
Fbto www.fbto.nl
DSW www.dsw.nl
ONVZ www.onvz.nl
PNOzorg www.pnozorg.nl