Riande van Weezep – Fysio Centrum Nijverdal – Nijverdal

Fysio Centrum Nijverdal

Riande van Weezep

BIG-nummer:

  • 29918686704

Specialisaties

  • Geriatrie fysiotherapeut MSc.
  • Lid van Parkinsonnet
  • Lid van MS netwerk
  • Valpreventie

Valpreventie

Naast individuele valpreventie biedt de geriatrie fysiotherapeut i.s.m. de ergotherapeut 1 a 2 keer per jaar het valpreventieprogramma ‘VOORKOM VALLEN’ aan. Vallen bij ouderen komt steeds vaker voor, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Jaarlijks komen meer dan 100.000 mensen bij de eerste hulp in het ziekenhuis. Veelal na een val in en rond het huis.

Niet alleen de fysieke, ook de sociale gevolgen van een val kunnen groot zijn. Mensen verliezen tijdelijk of zelfs voorgoed hun zelfredzaamheid en mobiliteit. Daarnaast kan een val blijvende onzekerheid veroorzaken. Hierdoor neemt de kans op herhaling toe. Een ander mogelijk gevolg van een ernstige val is de extra belasting voor de mantelzorger.

Dat het voorkomen van valpartijen erg belangrijk is, staat buiten kijf. Maar hoe pak je dat het beste aan? Dit wordt behandeld tijdens het valpreventie programma onder leiding van Fysio Centrum Nijverdal en Ergotherapie Salland. Dit programma is bedoeld voor 65-plussers die het afgelopen jaar gevallen zijn, of moeite hebben met bewegen of lopen, of bang zijn om te vallen.

Gedurende 12 weken komen de deelnemers bij elkaar voor een screening, valparcours met obstakels, valtraining op een dikke mat en beweeg- en balansoefeningen. Ook is er aandacht voor de risicofactoren, veiligheid in de eigen woning en beweegmogelijkheden na afloop van het programma.
Iedere deelnemer krijgt na afloop een persoonlijk advies mee om het effect van het valpreventieprogramma zo lang mogelijk te behouden.

Resultaten die we bij eerdere groepen behaald hebben, zijn enthousiaste deelnemers, verbetering van spierkracht en balans, afname van valrisico en valangst, meer beweging binnen- en buitenshuis. Het programma is zo samengesteld dat het ook effectief is op langere termijn.

VOORKOM VALLEN! wordt vergoed vanuit de reguliere fysiotherapie en ergotherapie-behandeling. Voor opgave en meer informatie, kunt u contact opnemen met FysioCentrum Nijverdal, Tel:0548-610958 of mail naar info@fysiotherapienijverdal.nl

 

Veilig op de fiets

Heeft u angst om te fietsen, misschien een keer gevallen of een ander voorval, dan is het zinvol om u goed voor te bereiden op het fietsen.

Fysio Centrum Nijverdal en Ergotherapie Salland geven samen met het programma ‘Veilig op de fiets’. Gedurende 12 weken komen de deelnemers bij elkaar voor o.a. een screening, training van kracht-balans-mobiliteit-conditie, verbeteren van fietsvaardigheid en deelname aan het verkeer.

Onder leiding van een fysiotherapeut en ergotherapeut bereiden wij u voor op het nieuwe fietsseizoen. In de groep is ruimte voor maximaal 6 personen. Het programma wordt vergoed vanuit de reguliere fysiotherapie en ergotherapie-behandeling.

Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Fysio Centrum Nijverdal, Tel:0548-610958 of mail naar info@fysiotherapienijverdal.nl

Terug naar overzicht