John Heisterkamp – Fysio Centrum Nijverdal – Nijverdal

Fysio Centrum Nijverdal

John Heisterkamp

BIG-nummer:

  • 89909556104

Specialisatie

  • NLP Practioner
  • Lid van ClaudicatioNet
  • Lid van LONGnet Deventer (i.s.m. Deventer Ziekenhuis)
  • Lid van HVL-netwerk Twente (i.s.m. ZGT en MST)

Sinds 23-05-2011 is John Heisterkamp namens FysioCentrum Nijverdal aangesloten bij het LONGnet.

Kennisnetwerk LONGnet
LONGnet is een kennisnetwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten, in samenwerking met longartsen en longverpleegkundigen, in het verzorgingsgebied van het Deventer Ziekenhuis.

Het netwerk is 23 mei 2011 opgericht. De doelstelling van het LONGnet is om de kennis van en zorg voor patiënten met longklachten beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor wordt er naar gestreefd om de kwaliteit van de behandeling te optimaliseren en transparant te maken, zowel voor patiënten als andere relevante zorgverleners.

Alle netwerkleden zijn kwaliteitsgeregistreerde fysiotherapeuten en hebben een specialisatie-opleiding voor behandeling van patiënten met longklachten gevolgd. De netwerkleden komen 3 keer per jaar bijeen om kennis uit te wisselen en protocollen en producten te ontwikkelen t.b.v. een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met longklachten.

Naast het faciliteren en borgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit ondersteunt het netwerk ook de stroomlijning van uitwisseling van informatie. Alle netwerkleden vervullen een actieve rol binnen het kennisnetwerk.

Sinds begin 2012 is John Heisterkamp namens FysioCentrum Nijverdal aangesloten bij het Claudicationet Twente.

Claudicationet Twente
Claudicationet Twente is een kennisnetwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten, in samenwerking met vaatchirurgen en vaatverpleegkundigen, in het verzorgingsgebied van Ziekenhuis Groep Twente, met locaties in Hengelo en Almelo.

Het netwerk is in 2012 opgericht. De doelstelling van het Claudicationet Twente is om de kennis van en zorg voor patiënten met vaatklachten beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor wordt er naar gestreefd om de kwaliteit van de behandeling te optimaliseren en transparant te maken, zowel voor patiënten als andere relevante zorgverleners.

Alle netwerkleden zijn kwaliteitsgeregistreerde fysiotherapeuten en hebben een specialisatieopleiding, cursus Perifeer Arterieel Vaatlijden, voor behandeling van patiënten met vaatklachten gevolgd. De netwerkleden komen op regelmatige basis bijeen om kennis uit te wisselen en protocollen en producten te ontwikkelen t.b.v. een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met vaatklachten.

Naast het faciliteren en borgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit ondersteunt het netwerk ook de stroomlijning van uitwisseling van informatie. Alle netwerkleden vervullen een actieve rol binnen het kennisnetwerk.

Hart Vaat Long Netwerk Twente (HVLnT)
Het Hart Vaat Long (HVL) netwerk Twente heeft een honderdtal in Twente werkzame fysiotherapeuten als lid en heeft als doelstelling het beter positioneren en profileren van het fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met HVL Via onderstaande link ‘Ledenlijsten’ zijn de adresgegevens van de HVLnT leden te vinden.
Ze zijn zowel geordend per inhoudelijk thema (H, V en L) als ook per plaats.

Meer informatie:
• Missie, visie en strategie van het HVLnT
• Huishoudelijk reglement van het HVLnT
• HVL Ledenlijst (Let op: excelbestand kent 5 werkbladen)

Terug naar overzicht