Gerard Schutten – Fysio Centrum Nijverdal – Nijverdal

Fysio Centrum Nijverdal

Gerard Schutten

BIG-nummer:

  • 19034987304

Specialisatie

  • Master Manuele Therapie
  • Lid rugnetwerk Twente (RNT)
  • Lid schoudernetwerk Deventer
  • Lid Schoudernetwerk Twente (SNT)
  • Sportfysiotherapie (mn. schouder- en knieproblematiek)

– Master Manuele Therapie, http://www.youtube.com/watch?v=oa2EQpbgKpc
– Lid rugnetwerk Twente (RNT)
– Lid schoudernetwerk Deventer http://www.dz.nl/para/paginas/show-989.html
– Lid Schoudernetwerk Twente (SNT) http://www.schoudernetwerk.nl/
– Sportfysiotherapie (mn. schouder- en knieproblematiek)

Wat is Manuele Therapie ?
Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vijf jaar.

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.

Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht.

Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueeltherapeut. De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie.

Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training.

Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties ( volksmond ‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:
– hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
– nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
– rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn;
– lage eventueel met rugklachten, uitstralende pijn naar de benen;
– bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
– kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten;
Zie ook de website van de NVMT

RugNetwerk Twente
Het RugNetwerk Twente is een netwerk van een honderdtal fysiotherapeuten die gezamenlijk cursussen over rugklachten hebben gevolgd en die, samen met medische wervelkolom specialisten, afspraken maken over het beste beleid voor patiënten met rugklachten.
Het RugNetwerk Twente is in november 2011 van start gegaan. Dit netwerk is een initiatief van de Saxion Hogeschool en de rug poli van ZGT Hengelo. Om deel te nemen aan het netwerk dienen fysiotherapeuten een speciale cursus te volgen zodat ze dezelfde indelingen, diagnostiek en behandeling hanteren. Het RugNetwerk heeft als doel ‘het verbeteren van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met rugpijn’. Naast monodisciplinaire samenwerking is via de contacten met de ZGT (OCON) rug poli, ook sprake van multidisciplinaire en transmurale samenwerking. De fysiotherapeuten die lid zijn van het RNT verplichten zich tot regelmatige bij- en nascholing omtrent de meest actuele kennis op het gebied van schouderklachten Namens FysioCentrum Nijverdal is Miranda Waanders-Plas en Gerard Schutten aangesloten bij het RugNetwerk Twente

selected / Schoudernetwerk Twente
Het Schouder Netwerk Twente (SNT): is een groep fysiotherapeuten die het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen wil optimaliseren.
De fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het SNT hebben cursussen gevolgd, waarin de meest actuele kennis en vaardigheden omtrent aandoeningen van de schouder, onderzoekstechnieken en behandelmogelijkheden worden gedoceerd.
De fysiotherapeuten die lid zijn van het SNT verplichten zich tot regelmatige bij- en nascholing omtrent de meest actuele kennis op het gebied van schouderklachten.
Het SNT is een intensieve samenwerking tussen Saxion Hoge School en het MST (afdeling orthopedie) en het OCON.
Bij FysioCentrum Nijverdal vraagt u naar Gerard Schutten of telefoonnr.: 0548-610958 voor nadere informatie.
Schouder Netwerk Twente heeft een prachtige en informatieve website: www.schoudernetwerk.nl

Terug naar overzicht