Huisregels – Fysio Centrum Nijverdal – Nijverdal

Fysio Centrum Nijverdal

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk regels opgesteld om ongelukken, incidenten en /of verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u uw jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto/fiets).
 • Wilt u bij parkeren van uw fiets/ auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. De oprit voor het pand zoveel mogelijk vrij laten voor minder valide mensen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met speelgoed laat spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (politie/ brandweer/ ambulancepersoneel) op te volgen.
 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandeling verricht gaat worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld door geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen maakt om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling start over het algemeen in een afgesloten ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
 • Als er ‘derden’ (bijvoorbeeld stagiaires) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.
 • De therapeut en eventuele stagiaires dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut worden ingezet of de behandeling zal worden beëindigd.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken.