Fysiotherapie zonder verwijzing – Fysio Centrum Nijverdal – Nijverdal

Fysio Centrum Nijverdal

Fysiotherapie zonder verwijzing

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut, hetgeen wordt aangeduid als Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie: DTF.
U kunt dus rechtstreeks naar ons toe zonder verwijzing van uw huisarts of specialist.

Voor behandelingen bij u thuis of in een verzorgingshuis is wel een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist verplicht.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht en kunt u ‘direct’ beginnen met het werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening:

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening heeft als doel uit te sluiten dat er sprake is van signalen en symptomen waarvoor u bij de fysiotherapeut niet aan het juiste adres bent. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er wordt ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Belangrijk voor is u om te weten:

– Een screening is een gesprek over uw klacht en uw gezondheidssituatie, waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek en/of behandeling wenselijk is.

– Er kosten verbonden zijn aan deze screening en onderzoek.

– De screening en aanvullend onderzoek zal ongeveer 20-30 minuten duren. Zo mogelijk zal direct aansluitend een behandeling plaatsvinden.

– Voor uw verzekeraar deze screening/onderzoek als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie

Er is ook mogelijkheid om thuis al een screening uit te voeren, u kunt dan zelf beoordelen of u bij een fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Wij zullen altijd zelf ook een screening afnemen.

Klik hier voor: Online screening.

Er zijn vier mogelijkheden:

  • Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing.
  • Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in dat deel van het vakgebied (manuele therapie, sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie etc).
  • Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaalt of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u.).
  • Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.).

Controleer uw polisvoorwaarden:

Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

De registerfysiotherapeut:

een zeker gevoel De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van de fysiotherapie te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. De fysiotherapeuten bij FysioCentrumNijverdal staan allemaal in het kwaliteitsregister.